Inscripció a Casals d'estiu

· Estàs a punt d'iniciar el procés d'inscripció als casals d'estiu 2022 del Club Nàutic d'Arenys de Mar i de la Base Nàutica d'Arenys de Mar
· Tingues en compte que la teva inscripció serà definitivament acceptada quan el nostre personal administratiu validi la veracitat de les dades del formulari d'inscripció i el pagament associat.
· En emplenar el formulari, tingues present que els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Documentació addicional

Per a poder validar la teva inscripció hauràs de presentar en les oficines del Club Nàutic d'Arenys de Mar, o a través de correu electrònic ( casal@cnarenys.com ) la següent documentació de cadascun dels alumnes com a més tard 3 dies abans de l'inici del curs.

- DNI/Passaport de cada alumne

-Targeta sanitària

-Documentació per a aplicar descomptes: targeta de família nombrosa, prova de residència a Arenys.

Condicions legales

Responsabilitat
· El Club Nàutic d'Arenys declina responsabilitats quan l'alumne estigui fora de les seves instal·lacions.
· El Club Nàutic d'Arenys declina responsabilitats quan sigui provada desobediència a les instruccions del monitor.
· Qui emplena el formulari d'inscripció a qualsevol dels cursos accepta i assumeix:
· Que totes les dades d'aquest formulari són certs
· Qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'activitat en compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració el que subscriu relleva de tota responsabilitat a l'El Club Nàutic d'Arenys, així com qualsevol persona física i jurídica que participi en l'organització d'aquesta activitat, assumint al seu càrrec qualsevol mal o perjudici que pugui ser considerat en la participació d'aquesta activitat.

Terminis d'inscripció i criteris d'admissió
· El termini límit per a inscriure's als casals serà de 2 dies previs a l'inici del curs.
· Els casals s'aniran tancant a mesura que es vagin completant.
· Les inscripcions no seran definitivament acceptades fins que siguin validades pel nostre personal administratiu.
· La realització dels casals està subjecta a un número mínim de 4 inscrits.
· El Club Nàutic d'Arenys es reserva la possibilitat de realitzar o no canvis de sessions per motius meteorològics, sempre que es pugui oferir una activitat alternativa.

 Reemborsament per anul·lació
· Avisant amb 7 dies d'antelació s'obtindrà un 100% de reemborsament de l’import del casal anul·lat.
· Avisant amb 3 dies d'antelació s'obtindrà un 50% de reemborsament de l’import del curs anul·lat.
· Avisant amb menys de 3 dies d'antelació no s'obtindrà reemborsament.
· En cas d'emergència mèdica, es reemborsarà l'import íntegre del curs, sempre que es presenti un justificant mèdic.

Informació sobre preus

Descomptes aplicables en el preu de la inscripció
· 10% de descompte per a les inscripcions pagades abans de l'1 de juny
· A partir de l'1 de juny descompte del 10% només per a arenyencs, famílies nombroses i monoparentals
· El servei d'acolliment no té descompte.
· El preu del menjador no té descompte (servei de menjador no disponible per a campus de mar i platja)