Avís legal i condicions d'ús

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CLUB NAUTIC ARENYS, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a

disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.

CLUB NAUTIC ARENYS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de CLUB NAUTIC ARENYS.

1. DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: escuelavela-cnarenys.sailti.com/ca/escuela/casals-estiu

Nom comercial: CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR

Denominació social: CLUB NAUTIC ARENYS

NIF: G08393753

Domicili social: ZONA PORTUÀRIA S/N APTAT CORREUS44 , 08350 Arenys de Mar (BARCELONA)

Telèfon: 937 921 600

E-mail: info@cnarenys.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol posible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de escuelavela-cnarenys.sailti.com/ca/escuela/casals-estiu.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE. Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic info@cnarenys.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa o, si ho té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés a ells.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol

enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas

que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació.

1.- De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa en el seu coneixement que la titular d'aquesta pàgina web és

Club Nàutic d'Arenys de Mar

CIF G08393753.

Domicili social Zona Portuària s/n 08350 Arenys de Mar, Barcelona

Telèfon de contacte: (+34) 93 792 1600

Correu electrònic de contacte: info@cnarenys.com

2.- La navegació per aquesta pàgina atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront de la titular de la pàgina o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, la titular pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari i la seva posterior autorització.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a la titular de la web i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la titular de la web i a no emprar-los per a, entre altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic

Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de la titular de la web o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la titular de la web presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de la titular de la web o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de la titular de la web o de tercers.

Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a la titular de la web, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de les webs.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquests llocs webs poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en aquesta web són propietat de la titular de la web, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la titular de la web i el propietari dels llocs webs en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de la titular de la web dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a la titular de la web. En tot cas, l'enllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la titular de la web, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

La titular de la web no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

4.- El contingut aquesta web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

La titular de la web exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la

impossibilitat d'accés als llocs webs o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels amb-tinguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través dels llocs webs o dels serveis que s'ofereixen.

La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte dels llocs webs. En particular, i a manera ejemplificativo, la titular de la web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, la titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquestes webs és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereixen aquests llocs webs. el propietari de les webs no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. La titular de la web no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a la titular de la identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

5.- Les normes d'ús que es troben en el present Acord Legal queden subjectes a l'ordenament espanyol.

Qualsevol qüestió que pogués suscitar-se quant al compliment i/execució de les presents normes o relació amb la titular de la web se sotmetrà al fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

6.- Condicions d'inscripció als cursos
· El termini límit per a inscriure's als casals serà de 2 dies previs a l'inici del curs.
· Els casals s'aniran tancant a mesura que es vagin completant.
· Les inscripcions no seran definitivament acceptades fins que siguin validades pel nostre personal administratiu.
· La realització dels casals està subjecta a un número mínim de 4 inscrits.
· El Club Nàutic d'Arenys es reserva la possibilitat de realitzar o no canvis de sessions per motius meteorològics, sempre que es pugui oferir una activitat alternativa.
· Avisant amb 7 dies d'antelació s'obtindrà un 100% de reemborsament de l’import del casal anul·lat.
· Avisant amb 3 dies d'antelació s'obtindrà un 50% de reemborsament de l’import del curs anul·lat.
· Avisant amb menys de 3 dies d'antelació no s'obtindrà reemborsament.
· En cas d'emergència mèdica, es reemborsarà l'import íntegre del curs, sempre que es presenti un justificant mèdic.
· El Club Nàutic d'Arenys declina responsabilitats quan l'alumne estigui fora de les seves instal·lacions.
· El Club Nàutic d'Arenys declina responsabilitats quan sigui provada desobediència a les instruccions del monitor.
· Qui emplena el formulari d'inscripció a qualsevol dels cursos accepta i assumeix:
· Que totes les dades són certes
· Qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'activitat en compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració el que subscriu relleva de tota responsabilitat a l'El Club Nàutic d'Arenys, així com qualsevol persona física i jurídica que participi en l'organització d'aquesta activitat, assumint al seu càrrec qualsevol mal o perjudici que pugui ser considerat en la participació d'aquesta activitat.

 

Avis Legal

69,65 Kb

Descarregar PDF